§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego SportHD.pl, działającego w sieci Internet pod adresem www.sporthd.pl.
 2. Właścicielem oraz operatorem portalu jest SportHD.pl sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Wrocławska 159
 3. Właściciel SportHD.pl dostępny jest pod adresem e-mail:
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie w momencie uruchomienia transmisji sportowej przez Użytkownika portalu.

§2. Definicje

 1. SportHD.pl – serwis internetowy (strona internetowa, witryna) o nazwie „SportHD.pl”, znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.sporthd.pl.
 2. Użytkownik – każda osoba oglądająca daną transmisję (stream) za pośrednictwem serwisu SportHD.pl.

§3. Warunki korzystania z serwisu

 1. Wszystkie dostępne transmisje (streamy) znajdują się na stronie głównej serwisu, bądź w danej kategorii tematycznej.
 2. Przed połączeniem się z daną transmisją użytkownik powinien spełnić warunki, o których mowa w §4 niniejszego regulaminu.
 3. SportHD.pl nie jest serwisem streamującym, lecz odpowiada wyłącznie za dostarczenie pełnego materiału stream-wideo do użytkownika końcowego, za pośrednictwem transmisji jednego z naszych partnerów.
 4. Aby połączyć się z daną transmisją stream-wideo użytkownik powinien uruchomić player wideo na stronie danej transmisji opublikowanej na stronie SportHD.pl.
 5. Po połączeniu się z daną transmisją użytkownik otrzymuje dostęp do serwera streamującego.
 6. W przypadku, gdy serwer streamujący jest przeciążony użytkownik musi odblokować transmisję za pośrednictwem usługi sms. Koszt wysłania sms-a premium wynosi 1,23 zł z VAT. Konektor (numer usługi) oraz numer płatniczy widoczne są po uruchomieniu odtwarzacza z transmisją wideo.
 7. Po dokonaniu płatności użytkownik otrzymuje dostęp do pełnego streamu wideo – bez reklam i bez ograniczeń. Stream może znajdować się na zewnętrznym serwerze jednego z naszych partnerów.

§4. Wymagania techniczne

 1. Aby połączyć się z daną transmisją wideo użytkownik powinien mieć na swoim urządzeniu zainstalowane takie rozszerzenia jak:
  a) przeglądarkę Mozilla Firefox – POBIERZ
  b) wtyczkę Adobe Flash Player – POBIERZ
 2. W przypadku, gdy użytkownik nie posiada zainstalowanych rozszerzeń, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinien je pobrać z sieci i zainstalować.
 3. Rozszerzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania transmisji wideo są całkowicie bezpłatne i są ogólnodostępne w sieci do pobrania.

§5. Reklamacje

 1. W przypadku, gdy użytkownik po dokonaniu płatności nie otrzyma dostępu do transmisji stream-wideo powinien złożyć reklamację na adres:
 2. Użytkownik podczas składania reklamacji powinien podać numer telefonu, z którego została wysłana wiadomość sms, podać godzinę zarejestrowania wysyłki oraz powód złożenia reklamacji.
 3. W przypadku, gdy użytkownik nie spełnia warunków niezbędnych do uruchomienia transmisji, o których mowa w §4 jego reklamacja nie zostanie rozpatrzona.
 4. SportHD.pl po otrzymaniu reklamacji podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku reklamacyjnego.
 5. SportHD.pl po akceptacji reklamacji przekazuje zgłoszenie do operatora płatności.
 6. SportHD.pl zwraca środki w terminie do 30 dni roboczych, lecz nie krótszym niż 7 dni. Środki są zwracane za pośrednictwem kanału, który zaakceptuje w porozumieniu z usługodawcą osoba składająca reklamacje.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Korzystając z serwisu SportHD.pl użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, w pełni go akceptuje i zobowiązuje się go przestrzegać na każdym etapie użytkowania z zasobów SportHD.pl.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników, którzy odwiedzają serwis SportHD.pl.
 3. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w dowolnym terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia. Użytkowników obowiązuje aktualny regulamin, który zawsze można znaleźć na tej stronie.

§7. Odpowiedzialność stron

 1. Właściciel serwisu SportHD.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników, a w szczególności za naruszenia dóbr osobistych i praw autorskich innych użytkowników lub osób trzecich.
 2. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z serwisu SportHD.pl i/lub jego funkcji wskutek jakichkolwiek utrudnień niezależnych od właściciela, w szczególności leżących po stronie naszych partnerów, dostawcy usług dostępu do internetu, usług hostingowych i innych.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do przerwy w dostępie do serwisu SportHD.pl, zwłaszcza z przyczyn technicznych.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez użytkownika wskutek korzystania z serwisu SportHD.pl.
 5. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zewnętrznych stron internetowych i inne materiały, do których prowadzą linki umieszczone w serwisie. Redakcja dokłada wszelkich starań aby na bieżąco sprawdzać strony internetowe, do których prowadzą odnośniki znajdujące się w naszym serwisie, jednak nie bierze odpowiedzialności za treści na nich się znajdujące oraz za ewentualne szkody materialne, niematerialne lub finansowe przez nie wywołane.
 6. Za naruszenia regulaminu serwis SportHD.pl może wysłać użytkownikowi wiadomość z ostrzeżeniem, zawiesić czasowo użytkownikowi dostęp do jego konta w serwisie, a nawet usunąć konto.
 7. Ze względów przeciwdziałania spamowi i innym niechcianym treściom serwis SportHD.pl może ocenzurować niektóre słowa, strony internetowe lub jakiekolwiek inne treści, tak aby nie było możliwe ich opublikowanie w serwisie.